Stichting Promotie Paardensector Noord | Hippisch Drenthe

In 2016 is de Stichting Promotie Paardensector Noord (SPPN) opgericht. Het doel van de stichting is om de paardensector in Noord-Nederland meer in de spotlight te zetten. Het eerste evenement, het Drents Dressuur Gala, in mei 2016 bleek een groot succes.

Inmiddels is het bestuur uitgebreid tot vier personen en hebben we gezamenlijk een doelstelling voor de stichting geformuleerd: het organiseren van hippische evenementen in Noord-Nederland. Het is een breed geformuleerde doelstelling, die in onze evenementenkalender van 2017/2018 gespecificeerd wordt. We zullen deze evenementen organiseren onder naam Hippisch Drenthe.

Hippisch Drenthe
Hippisch Drenthe
Hippisch Drenthe
Hippisch Drenthe